ariannwyd 8 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £453,159 wedi'i ddyfarnu)