ariannwyd 3 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £29,869 wedi'i ddyfarnu)