ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £217,200 wedi'i ddyfarnu)

Supporting Portishead People

£217,200 on 1 Mehefin, 2021

Rhaglen grant
RC South West Region
Active project Prosiect Gweithredol