ariannwyd 3 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £63,581 wedi'i ddyfarnu)