ariannwyd 7 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £62,447 wedi'i ddyfarnu)