ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £478,982 wedi'i ddyfarnu)

Sunderland Advice Partnership (SAP)

£478,982 on 4 Medi, 2008

Rhaglen grant
Advice Plus