ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £261,400 wedi'i ddyfarnu)