ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £16,475 wedi'i ddyfarnu)

Regeneration of the Community Centre

£7,663 on 14 Medi, 2016

Rhaglen grant
Awards for All