ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £8,000 wedi'i ddyfarnu)

External wheelchair lift

£8,000 on 15 Tachwedd, 2017

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All