ariannwyd 12 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,925,835 wedi'i ddyfarnu)