ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £3,400 wedi'i ddyfarnu)

Community Cinema

£3,400 on 7 Hydref, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland