ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,850 wedi'i ddyfarnu)

Go Girl

£9,850 on 21 Hydref, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland