ariannwyd 7 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £391,988 wedi'i ddyfarnu)