ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £252,453 wedi'i ddyfarnu)

Outreach Worker post

£73,903 on 11 Ionawr, 2005

Rhaglen grant
Large Projects