ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,740 wedi'i ddyfarnu)

ABC Seniors Network

£9,740 on 7 Hydref, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland