ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £6,088 wedi'i ddyfarnu)

Saul Cross Community Playgroup

£6,088 on 27 Mawrth, 2018

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland