ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £5,351 wedi'i ddyfarnu)

Moving to the heart of the Community.

£5,351 on 22 Ebrill, 2021

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland
Active project Prosiect Gweithredol