ariannwyd 10 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £50,043 wedi'i ddyfarnu)