ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,200 wedi'i ddyfarnu)

FVAD refurbishment

£9,200 on 27 Gorffennaf, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland