ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £8,750 wedi'i ddyfarnu)

Gravesham St George's Day Festival

£8,750 on 11 Chwefror, 2009

Rhaglen grant
Awards for All