ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £496,161 wedi'i ddyfarnu)

OUT Youth North West

£496,161 on 30 Awst, 2017

Rhaglen grant
Empowering Young People
Active project Prosiect Gweithredol