ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £4,400 wedi'i ddyfarnu)

Community Cinema

£4,400 on 28 Gorffennaf, 2021

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All England