ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £4,450 wedi'i ddyfarnu)