ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £3,680 wedi'i ddyfarnu)

Village Playscheme

£3,680 on 25 Chwefror, 2021

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All England