ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £8,000 wedi'i ddyfarnu)

Covid 19 relief project

£8,000 on 8 Hydref, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland