ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £7,155 wedi'i ddyfarnu)

Community Connect

£7,155 on 22 Hydref, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland