ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Masonic Hall Kitchen

£10,000 on 24 Mai, 2021

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland