ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £3,150 wedi'i ddyfarnu)

Community watersports

£3,150 on 24 Chwefror, 2020

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All