ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,960 wedi'i ddyfarnu)

Community Room Refurbishment

£9,960 on 23 Hydref, 2019

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All