ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,995 wedi'i ddyfarnu)

Community Playground

£9,995 on 3 Ionawr, 2019

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All