ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £6,900 wedi'i ddyfarnu)

Milnafua Community Group

£6,900 on 22 Chwefror, 2019

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All