ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £4,804 wedi'i ddyfarnu)

Men Shed Newtown

£4,804 on 29 Ionawr, 2020

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All