ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £20,000 wedi'i ddyfarnu)

Team Around FGM

£10,000 on 7 Medi, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All