ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,750 wedi'i ddyfarnu)

Holly School Farm

£9,750 on 14 Mai, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All