ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £3,623 wedi'i ddyfarnu)