ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,850 wedi'i ddyfarnu)

Friday Fish & Chips Get Together

£9,850 on 29 Tachwedd, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All