ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £43,148 wedi'i ddyfarnu)

Refurbishment of Parish Hall

£43,148 on 13 Rhagfyr, 2007

Rhaglen grant
Improving Community Buildings