ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £6,763 wedi'i ddyfarnu)

Temple Moor Community Spin Fit

£6,763 on 6 Rhagfyr, 2017

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All