ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,500 wedi'i ddyfarnu)

St Oude's Centre Circle

£9,500 on 10 Hydref, 2007

Rhaglen grant
Awards for All