ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,738 wedi'i ddyfarnu)