ariannwyd 11 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,218,326 wedi'i ddyfarnu)