ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £30,000 wedi'i ddyfarnu)

Active Ageing Initiative

£30,000 on 29 Mehefin, 2006

Rhaglen grant
Community Sport (Active Lifestyles)