ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £44,555 wedi'i ddyfarnu)