ariannwyd 7 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £91,374 wedi'i ddyfarnu)