ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £5,000 wedi'i ddyfarnu)

Multi Skills/Sports Club

£5,000 on 30 Mawrth, 2006

Rhaglen grant
Awards for All