ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £6,785 wedi'i ddyfarnu)