ariannwyd 9 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £5,223,986 wedi'i ddyfarnu)