ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £8,945 wedi'i ddyfarnu)

Refurbishment of Old School Hall

£8,945 on 2 Mai, 2012

Rhaglen grant
Awards for All