ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £49,502 wedi'i ddyfarnu)

Fernhurst Community Lodge

£49,502 on 7 Tachwedd, 2006

Rhaglen grant
The People's Millions