ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,250 wedi'i ddyfarnu)

More Efficient and Warmer Hall

£9,250 on 19 Hydref, 2012

Rhaglen grant
Energy Efficient Venues (Small)